flashicon

XIII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki

PODSTAWOWE INFORMACJE

Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
zapraszają na
XIII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki
które odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2013 roku w Poznaniu


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

CEL I HISTORIA KONFERENCJI

W latach 90-tych XX wieku prof. dr hab. Wojciech Nawrocik z Wydziału Fizyki UAM, jako członek zespołów oceniających Państwowej Komisji Akredytacyjnej oceniał poziom nauczania w wyższych uczelniach. Wizytując m.in. pracownie demonstracyjne dostrzegł niezwykłą pasję ludzi zaangażowanych w pokazy fizyczne zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników mających na swoim koncie wiele sukcesów dydaktycznych. Profesora zaniepokoił fakt, iż grupa ta nie wymieniała między sobą doświadczeń, nie miała możliwości przedstawienia swoich pomysłów w gronie demonstratorów z innych uczelni. Profesor postanowił zmienić ten stan rzeczy i 6 czerwca 2001 roku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu zorganizował pierwsze spotkanie fizyków zajmujących się demonstracjami.
Wydarzenie to stało się inspiracją do utworzenia Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki OKDF (http://demofiz.univ.szczecin.pl), na czele którego stoi obecnie dr Jerzy Jarosz z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Corocznie, od tego momentu, w kolejnych ośrodkach akademickich odbywały się konferencje poświęcone wymianie idei i technik prezentowania eksperymentów dydaktycznych w zakresie nauk przyrodniczych, a w szczególności fizyki.

Po spotkaniach, które odbyły się w Katowicach, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu, Toruniu, Krakowie, Opolu, Łodzi, Jaszowcu, Warszawie i Gdańsku, w bieżącym roku, członkowie OKDF znów będą mieli okazję do zaprezentowania swoich innowacyjnych pomysłów w Poznaniu.

KOMITET HONOROWY

Honorowy przewodniczący:
prof. dr hab. Wojciech Nawrocik, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. PP dr hab. Jacek Goc, Prorektor Politechniki Poznańskiej,
prof. dr hab. Ryszard Czajka, Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. Antoni Wójcik, Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Mirosław Szybowicz, Prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
dr hab. Krzysztof Grygiel, Prodziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Mirosław Drozdowski, w latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej


KOMITET ORGANIZACYJNY

Dorota Gołębiewska - przewodnicząca, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
Mariusz Sidowski - wiceprzewodniczący, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Magdalena Wasilewska - finanse, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
Marek Nowak - strona internetowa, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Michalina Piechura, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
Krzysztof Kaczała, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rafał Wojtyniak, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tomasz Buchwald, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
Marek Weiss, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

 

KONTAKT

Wydział Fizyki Technicznej PP
ul. Nieszawska 13A
60-965 Poznań
z dopiskiem SOKDF2013

tel.: 61 665 3198


Niezbędna jest aktualizacja kontrolki Flash!
Dostęp do tej strony wymaga nowszej wersji "Flash Player" niż obecnie zainstalowana na Twoim komputerze. Darmową aktualizację można pobrać ze strony Adobe wskazując tutaj.
Jeżeli jesteś pewien że Twoja przeglądarka jest już zaktualizowana wskaż tutaj aby przejść do strony docelowej